[if lt IE 9]>
Idekatalog til organisering af client/server web faciliteter på serviceområdet
Primær service fokusering: Affaldsbehandling - Genbrug - Milø
Under konstruktion

Portfolio


Om


Denne side tjener som visning af hvorledes en tænkt servicevirksomhed indenfor renovation og recycling kan bringe dele af sin virksomhed i web kontakt med sine kunder på forskellige udvalgte informationsområder. Siden gør ikke krav på at være udtømmmende endsige en fuldt dækkende palette for alt som det i virkeligheden indebærer at drive servicevirksomhed indenfor det her konkrete felt: renovation. Det er et katalog over, hvilke funktioner der kan være i spil. Til opbygning af portefolio er der hentet inspiration fra en parallel bred gennemgang af såvel udenlandske som danske virksomhedes hjemmesider der adresserer til renovation og recycling

Desuden har en bred vifte af miljøforordninger, planer og tilsvarende redegørelser på samme front fra styrelser, foreninger og miljøorganisationer, været konsulteret. Siden følger principperne for responsiv webdesign. Alle siderne, som i deres nuværende form er opbygget i ren html, benytter alle bootstrap. Al kommunikation af data foregår i json/ajax, hvilket er ideelt for online sider i client/servermiljø! Det er tilstræbt at så megen data processering som muligt sker ude på clienten. Siderne er clearet af med IE11 og Chrome.

Kontakt os (ikke i drift)